De meeste Duchenne patiënten (65%) hebben een deletie van een of meerdere exonen in het dystrofine gen. Een normaal dystrofine gen heeft 79 exonen die worden onderbroken door intronen (zie Figuur 1). Bij sommige patiënten mist een deel van het gen; in het voorbeeld in Figuur 1 mist exon 48, 49 en 50. In dit geval begint de deletie na exon 47 (in intron 47) en eindigt na exon 50 (in intron 50). De deletie omvat dus een deel van intron 47, exon 48, intron 48, exon 49, intron 49, exon 50 en een deel van intron 50. Omdat alleen de exonen de genetische code voor het eiwit bevatten, wordt een deletie in de regel aangeduid met welke exonen er missen: in dit geval dus een deletie van exon 48-50.

mutatie in de dmd code
Figuur 1. Een deletie in het dystrofine gen.

Door de deleties in het dystrofine gen gaat de genetische code van dytsrofine verloren. Dit komt doordat er een voortijdig stopteken wordt gegeven aan de vertaling van het gen naar het eiwit. Als we weer terug gaan naar de vergelijking met het recept dat is beschreven in Mutaties: een hond heeft een stukje uit het recept gebeten waardoor er plotseling gestopt moet worden met het maken van het recept. De vervolgstappen zijn namelijk niet meer te lezen. Dit is te zien in Figuur 1: exon 47 en exon 51 niet op elkaar passen. De gevolgen van een deletie in het gen is desastreus.

Figuur 2. De gevolgen van een verbroken genetische code.

In de bovenste tekening in Figuur 2 is het originele RNA en eiwit uit Figuur 1 te zien. In de onderste tekening is de genetische code verbroken (of verschoven). Hier komt dat door het verdwijnen van twee RNA eiwit bouwstenen (met pijl aangegeven). Omdat steeds drie RNA bouwstenen de code bevatten voor één eiwit bouwsteen zijn de gevolgen van deze verschuiving groot. In plaats van blauw-geel-geel, is de code nu geel-blauw-geel. Ook alle volgende codes zijn verschoven en na de mutatie worden de verkeerde eiwitbouwstenen ingebouwd (groen en oranje in plaats van blauw en geel). Aangezien de functie van een eiwit wordt bepaald door de bouwstenen, is een eiwit dat wordt opgebouwd uit verkeerde bouwstenen niet functioneel. Ter vergelijking: er wordt zout in plaats van suiker toegevoegd aan het recept omdat een stukje van het recept weg is en daardoor niet meer bekend is wat er moet worden gebruikt. Dit maakt de taart er zeker niet beter op.